Home

Menu

welkom bij de kring Leuven - Noord - Zuid

Termen als Zorgraden, Thuishospitalisatie, Onco@Home, kwaliteitswet, praktijkfinanciering, Vivel, nieuw wondzorgdossier e.d. zijn maar enkele voorbeelden uit de veelvoud van zaken die op ons afkomen.

Het is dan ook onze overtuiging dat we ons als Kring moeten wapenen, tegen deze veranderingen in de nabije toekomst. Een toekomstbestendige Kring, die er de komende 10 jaar weer wil en misschien NOG MEER wil staan met een regionaal sterke inspirerende, verbindende, informerende maar ook aanwezige rol!

Sluiten