Dienstenpakket thuisverpleging

Menu

Het dienstenpakket in de thuisverpleging is zeer verscheiden. Het omvat de eenvoudige verpleegkundige verzorgingen, zoals inspuitingen, wondzorg, blaasspoelingen, toiletten, enz., maar ook de totaalzorg voor zwaar zorgbehoevende of palliatieve patiënten.
Door hun inzet en flexibiliteit zijn zelfstandige verpleegkundigen zeer goed geplaatst om deze totaalzorg in de praktijk waar te maken.

Alle zelfstandige verpleegkundigen die aangesloten zijn bij de Kring zijn geconventioneerd. Dwz dat ze zich houden aan de officiële RIZIV-tarieven.

Soms hoor je wel eens zeggen dat zelfstandige verpleegkundigen duurder zijn dan de georganiseerde diensten. Niets is minder waar! Het maakt financieel geen enkel verschil door wie je verzorgd wordt.
Bovendien werken alle zelfstandige verpleegkundigen die aangesloten zijn bij de Kring met het derdebetalerssysteem. Dit wil zeggen dat de verpleegkundige rechtstreeks afrekent met het ziekenfonds zodat de patiënt niets hoeft te betalen.

Voorwaarde is wel dat de patiënt volledig in regel is met zijn ziekenfonds.
In geen geval worden lidgelden of extra vergoedingen gevraagd voor prestaties die door het RIZIV terugbetaald worden.

Soms worden er diensten verleend die niet vermeld worden in de nomenclatuur. Voorbeeld hiervan is een patiënt 's avonds in bed leggen als hij/zij niet voldoet aan de criteria.

Er wordt dan met de verpleegkundige een bedrag afgesproken dat rechtstreeks afgerekend wordt.
Indien de patiënt een beroep kan doen op zijn hospitalisatieverzekering kan de verpleegkundige het remgeld afrekenen met de patiënt. De patiënt dient dan deze honorariumnota (samen met andere onkosten) in bij de hospitalisatieverzekering.

Sluiten